Home News Факсимільні видання першодрукаря Івана Федорова

Факсимільні видання першодрукаря Івана Федорова

09.02.2024 09:27

(до 450-річчя виходу «Букваря»)

 

У 2024 р. виповнюється 450 років з часу виходу першого друкованого «Букваря», що побачив світ у Львові 1574р. Його уклав і видав церковнослов’янською мовою у власній друкарні відомий слов’янський друкар, гравер і ливарник Іван Федоров (близько 1510–1583 рр.). Бібліотека імені Олеся Гончара зберігає два факсимільні (від латинського fac simile – «зроби подібне») видання знаменитого стародруку Івана Федорова «Буквар». Ці примірники мають назву «Граматика» (1964 р.) та «Буквар» (1975 р.) і вийшли у київському видавництві «Дніпро».

Унікальне видання (1574 р.) Івана Федорова стало першою східнослов'янською книжкою для початкового навчання грамоти. Назва «Буквар» вважається умовною, оскільки в ній не має ні титульного аркуша, ні передмови. Відкривається книга абеткою (45 букв кириличного алфавіту) у звичайній послідовності, за нею подається азбука у зворотному порядку — від «іжиці» до «аз», текст починається словами: «А сія азбука…». Отже, за сучасною термінологією – це буквар, за тогочасною – «азбука» чи граматика.

Пригадаємо, що термін «буквар» (від лат. abecedarium) увів у староукраїнську мову на початку XVII ст. Мелетій Смотрицький (1577–1633 рр.) – український мовознавець, письменник, церковний та освітній діяч, автор «Граматики слов’янської» (1619 р.). До того часу поширеною була церковнослов’янська назва «азбука» (за першими двома літерами абетки). У XVI–XVIII ст. букварі часто виходили під назвою «Граматика» (українська народна назва – граматка).

«Буквар» 1574 р. невеликого розміру (формат 100х157 мм), складається із п’яти зошитів, 40 аркушів (80 сторінок) без нумерації. На кожній сторінці не більше 15-ти рядків, а кожен рядок починається з певної літери і передає зміст однієї з релігійних літер. Ця книга має цікаве орнаментальне оформлення. Вона прикрашена п’ятьма заставками (у вигляді орнаментів зі сплетеного листя, бутонів, квітів і шишок), трьома кінцівками і двома невеличкими гравюрами. «Буквар» складається з двох частин: азбуки і матеріалу для читання і заучування напам’ять молитов, Символу віри, уривків із Притч Соломона й апостольських послань, підібраних як поради для батьків, учителів і учнів. На останній сторінці (у нижній частині) видання вміщена видавнича марка, що позначає особу друкаря й місце видання. На друкованому знаку зображено розташовані поруч герби міста Львова й особистого герба першодрукаря, що облямовані однаковими прямокутними рамками. На щиті герба Івана Федорова з вирізьбленими літерами І О А Н міститься шрифтовий напис: «Вы́друковано во Лвові року 1574».

До нашого часу зберігся лише один примірник «Букваря» Івана Федорова, який було знайдено в Римі 1927 р. Зараз він знаходиться у бібліотеці Гарвардського університету (США).

Чотири з половиною століття минуло відтоді, як у львівській друкарні Івана Федорова вийшов «Буквар» – перший друкований посібник в Україні для навчання письму та читанню. Ця подія мала величезне значення для розвитку української освіти і культури. Український вчений Василь Німчук (1933–2017 рр.) зазначав, що «Видатний просвітитель дав зразок букваря для наступних діячів на ниві освіти…Від «Букваря» І. Федорова починається й друкована граматична традиція у східних слов’ян. Разом з тим видання Івана Федорова є чудовим зразком друкарського мистецтва» [4]. «Буквар» першодрукаря став зразком для численних посібників з початкового навчання, мав вплив на праці з граматики східнослов’янських мов та на сьогодні є однією з найцінніших книг у світі. Вітчизняний академік Яким Запаско (1923– 2007 рр.) зауважує, що перші публікації в нашій країні про «Буквар» Івана Федорова з’явилися у 1954 р. Відтоді змінилося ставлення і до постаті самого друкаря: «…Федоров, кого ми знали як друкаря і гравера, тепер здобуває право на місце серед просвітителів-педагогів» [1].



Джерела:

1.Запаско Яким. Мистецька спадщина Івана Федорова. Л., 1974. – С.24-28. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Я. Запаско. Мистецька спадщина Івана Федорова. (izbornyk.org.ua) (дата звернення 27.09.2023). – Заголовок з екрану.

2.Ісаєвич Д.Я. ФЕДОРОВ (Федорович) Іван // Енциклопедія історії України у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. – К.: Наукова думка, 2013. – Т. 10 : Т – Я. – С. 277. 

3.Федоров Іван. Граматика Івана Федорова: видається за постановою респ. оргкомiтету по вiдзнач. 400-рiччя рос. книгодрук. / І. Федоров. – Київ: Дніпро, 1964. – 81с.

4.Федоров Іван. Буквар Івана Федорова / І. Федоров; післямова В. Німчук. – Київ: Дніпро, 1975. – [95]95с.

 

Матеріал підготувала Діна Бондаренко,

головна бібліотекарка відділу рідкісних і цінних видань

Calendar

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930