Книги ХІХ – початку ХХ ст.

Книги ХІХ – початку ХХ ст.

Швидкоплинний час залишив нам чимало книжкових цінностей. Основу колекції складають перші надходження з часів заснування книгозбірні (1872), які потрапили до нас різними шляхами. Фонд бібліотеки на той час досить активно поповнювався за рахунок добровільних пожертвувань як від приватних осіб, так і установ. Різноманітні бібліотечні заклади, музейні та учбові установи, численні товариства та інституціїї Російської імперії внесли чималу лепту у справу формування фондів.[4,6,11] Тож, завдяки їх значному безкорисливому внеску ми маємо зараз можливість перегортати сторінки унікальних видань.

Так, увагу присутніх завжди привертають художньо оздоблені подарункові видання, що вийшли друком у видавництві «Просвещение» – «Вселенная и человечество» (Спб., [1904-1905]), «Чудеса природы» (Спб., [1897]). Книги видані на коштовному веленевому папері, багато ілюстровані. Добротні палітурки були виготовлені в палітурній майстерні Отто Кірхнера у Санкт-Петербурзі.

П’ятитомник «Вселенная и человечество» - унікальне за своєю інформативністю та якістю ілюстративного матеріалу видання. Шкіряні корінці та палітурні кришки прикрашені золототисненим рослинним орнаментом, виконаним у стилі "модерну". Відмінна риса декору палітурки даного видання - чеканні металеві накладки, які добре збереглися.


  

 

Тиснена позолотою видавнича палітурка «Чудес природы», збережена у доброму стані, є гідним обрамленням цікавого матеріалу, опублікованого у виданні. До книги увійшли популярні нариси, присвячені опису цікавих природних явищ та визначних пам'яток різних країн. Том перший, пропонований до Вашої уваги, містить 483 малюнки в тексті та 44 кольорові ілюстрації на окремих аркушах.
 

 

Своєрідною ілюстрованою енциклопедією вітчизнознавства дореволюційної Росії можна вважати багатотомне видання початку ХХ ст. «Живописная Россия», випущене товариством М.Й.Вольфа протягом 1897-1901рр. За відгуками сучасників багатототомник вже тоді був не тільки «…художнім зображенням всієї Російської імперії у всій її історичній, етнографічній та культурній різноманітності», але й був «..визначною пам'яткою друкарського та ксилографічного мистецтва».[12]. Певна частина освіченої спільноти вже тоді виявила неабияку зацікавленність цим виданням. В бібліотечних звітах за 1904-1912 рр. багатотомник значився у списках книг, найбільш активно уживаних абонентами.[7,8] До сьогодні в наших фондах збереглися лише окремі томи. Примірник, експонований на нашій віртуальній виставці, оправлений в коленкорову палітурку червоного кольору, прикрашену поглибленим барвистим тисненням (чорною фарбою та золотом). На споді верхньої палітурної кришки вказано: «Издание тов. М.О.Вольфа», по краях – орнаментальний геометричний малюнок, у центрі – двоглавий орел, що сидить на гілках дуба та тримає в кігтях розгорнутий донизу стяг з написом «Живописная Россия». На корінці угорі зображений герб Російської Імперії – двоглавий орел. Корінець розділений на 5 частин орнаментальним геометричним малюнком. У другій частині корінця напис – «Живописная Россия»; у третій – герби губерній; у четвертій – номер тому та частини; у п'ятій – геральдичний малюнок. Задня палітурна кришка прикрашена змішаним геометрично-рослинним орнаментом. На ній не використовується золотий колір, тільки чорний та фоновий червоний. Форзац виготовлений зі щільного лощеного паперу і прикрашений геометричним орнаментом у бежево-брунатній гаммі. У центрі розміщений медальон із зображенням книготоргової марки М.Й.Вольфа, а по краях рамки, обрамовані рослинним орнаментом, симетрично розташовані сюжетні малюнки, увязнені в коло. Численні декоративні елементи, що прикрашають видання (ініціали, заставки, кінцівки), виконані в техніці торцевої обрізної ксилографії. Художнє оформлення всіх титульних елементів виконане художником М.С.Самокішем (1860-1944). Експонований примірник виготовлений на веленевому папері з крапчастим обрізом. Майстерність виконання всіх декоративних елементів робить це видання неповторним та надзвичайно привабливим у художньому відношенні.

 

 

В чудовому стані збереглося барвисто оформлене двотомне видання «Русский лес» Ф.К.Арнольда (СПб., 1890-1891). Це прижиттєве видання видатного російського науковця Федора Карловича Арнольда (1819-1902) є однією з грунтовних праць, що містить всебічний опис лісового господарства дореволюційної Росії. Двотомник виданий друкарнею А.Ф.Маркса. А червона коленкорова палітурка, прикрашена тисненим геометрично-рослинним орнаментом золотисто-чорного кольору, виготовлена в палітурній майстерні О.Ф.Кірхнера. Численні естампи та гравюри, виконані з надзвичайною вишуканістю, яскраво ілюструють видання. Власницький штамп на титулі засвідчує приналежність книг представникові древнього князівського роду Івану Миколайовичу Святополку-Мирському. Імовірно, що він також був одним із дародавців, які щедро поповнювали фонди книгозбірні.
 

 


Маємо припущення, що розкішно ілюстрований третій том ювілейного видання «Три века» (М.,1912), свого часу був подарований книгозбірні херсонським поліцейським управлінням, яке безкоштовно передало бібліотеці декілька ювілейних видань до 300-річчя царювання Дома Романових. [9] Багатотомник (6тт.) під редакцією історика В.В.Каллаша (1866-1919) був спеціально надрукований товариством І.Д.Ситіна до цієї знаменної події.[10] Сторінки видання містять історичні нариси видатних науковців, які грунтовно висвітлили трьохсотрічний суспільний та державний розвиток Російської імперії. Видання багато ілюстроване портретами історичних діячів, картинами відомих художників, гравюрами, зображеннями предметів побуту, атрибутів влади тощо. В композиційну структуру книги гармонійно вплетені численні елементи художнього оформлення – заставки, кінцівки, ініціали. Збереглася видавнича палітурка з позолотою та конгревним тисненням. На жаль, в книгозбірні є лише один з томів цієї монументальної праці.
 


Унікальний за технікою виконання раритетний примірник «Басен» Езопа (Париж,1913) французькою мовою, ілюстрований талановитим англійським графіком Артуром Рекхемом (1867-1939).[1] Книга видана відомим паризьким видавництвом «Ашшет» («HACHETTE»), яке на той час панувало на французькому книжковому ринку і у видавничому репертуарі якого була й бібліофільська література.[13] Наклад видання становив всього 430 примірників. З них 55 були виготовлені на японському папері, а 375 – на веленевому англійському папері ручного виготовлення. Весь тираж був нумерований. Ми володіємо 391-м примірником з автографом самого художника. Більш того, папір цього рідкісного видання має водяні знаки. На сторінках книги зустрічаються 2 види філіграней. На одних – зображення вітряного млина з літерами «W» і «H» з боків та написом під сюжетною частиною «BRITISH HAND MADE PURE RAG», на інших – зображення птаха, що тримає в кігтях стяг з вензелем «AR» і тим же написом унизу. Можливо, що папір був виготовлений спеціально на замовлення Рекхема. Обкладинка та титульний аркуш оформлені самим художником. Гравюри виконані в техніці ксилографії. Гармонійне поєднання прекрасного ілюстративного матеріалу та текстової частини, ретельна продуманість композиційної побудови, оригінальність оформлення роблять цю книгу дійсно поліграфічним шедевром.

Серед дародавців сьогодення – херсонський книголюб Михайло Андрійович Ємельянов. Завдяки йому ось вже п’ять років поспіль бібліотека одержує унікальні примірники рідкісних видань, зокрема й взірці поліграфічного мистецтва.
Серед подарованих ним – бібліофільське видання «Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мною самим и начатая в Москве 1788 года в августе месяце на 25 году от рождения моего» князя І.М.Долгорукова (Пг.,1916). Книга в кількості всього 200 примірників була надрукована у приватній петроградській друкарні «Сіріус». Вишукано-просту художню побудову книги підтримують численні заставки та кінцівки, виконані в чорно-білій гаммі з надзвичайною витонченістю. На жаль, оригінальна палітурка книги не збереглася. Але її цілком замінила сучасна комбінована бібліофільська палітурка, вінчана шкіряним закругленим корінцем з тисненням. Вона органічно вписалася в загальну конструкцію видання.

Михайло Андрійович подарував нам також факсиміле папірусного сувою «Papyrus Berlin 3127» (Edition Leipzig,1966). Це – відтворення фрагменту заупокійного тексту, що містить одну з глав давньоєгипетської «Книги Мертвих». Оригінал зберігається в Берлінському музеї Єгиптології. Він датується 3 тис. (3064-1110) рр. до н.е. Експонований примірник виконаний за точними розмірами оригіналу – довжиною 1м.72см., а шириною 23см.
«Книга Мертвих» - умовна назва стародавніх текстів, які були обов'язковим атрибутом в поховальних ритуалах у стародавніх єгиптян. Папірусні сувої з текстами «Книги Мертвих» вкладалися в саркофаги поряд з покійним і служили йому дороговказом у потойбічному світі. У жителів Давнього Єгипту був розвинений культ поховання, все їх земне існування служило підготовкою до великої подорожі у вічний світ після смерті.[4,5,14]
Єгипетські папірусні сувої по праву можна вважати одними з перших ілюстрованих видань, оскільки вони містили не тільки ієрогліфи, а й численні малюнки.

Своєрідною бібліофільською літературною антологією можна вважати рідкісний примірник збірки «Похвала Книге» (СПб.,1917), також подарований М.А.Ємельяновим. Унікальна за виконанням збірка включає вислови вітчизняних і зарубіжних авторів про книгу й читання від глибокої старовини до початку ХХ cт. Складена вона в 1917р. професором Петроградського університету, відомим бібліофілом І.О.Шляпкіним (1858-1918). Книга була надрукована в кількості 650 примірників на ганчір’яному папері та 400 на звичайному. У нас зберігається один із зразків, виготовлених на ганчір’яному папері. Ілюстративним матеріалом для прикраси книги послужили елементи художнього оздоблення, узяті із стародавніх літературних пам'яток різних епох і країн. Так обкладинка була виконана на папері «верже» рожевого кольору, декоративна рамка для неї була узята із «Русской Библии» Франциска Скорини 1517р. Оригінальний exlibris – декоративна рамка оформлена за зразком з твору Ювенала 1525р., а напис в’яззю, що містить бібліофільську загадку, – «Тайное зерцало библиофила», виконана художником О.М.Лео. Обкладинка, заголовок і остання сторінка надруковані слов'янським шрифтом. На останній сторінці у формі колофону, що звужується донизу, на стилізованій старослов’янській мові, копіюючи першодруки XVI ст., наведено відомості про укладача та про особу, на чиї кошти вона видана: «Докончана быть сия книга у столичном великом граде у Петрограде всея Русии в годину войны с нечестивым германским и швабским родом труды и тщанием дохтура слова российского Илии Шляпкина коштом книгокупца Федора Шилова богу ко чести, а книголюбцам русским к доброму услаждению в лето господне 1917».[3]

Ольга Сак

Джерела: 
1. Артур Рекхем //http://www.vitanova.ru. - Загол. з екрану
2. Беккер М.Е. Краткий исторический обзор 25-летней деятельности Херсонской общественной библиотеки (1872-1897) и отчет библиотеки за 1897 год. – Херсон, 1898. –с.25-27
3. Берков П.Н. Русские книголюбы: очерки. – М.-Л., 1967. –с.276
4. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. – М., 1990. – с.46,60
5. Овчінніков В. Історія книги: еволюція книжкової структури. – Л., 2005. –с.26-29
6. Отчет дирекции Херсонской общественной библиотеки за 1886 год. – Херсон, 1887. – с.3
7. Отчет Херсонской общественной библиотеки и двух ее отделений за 1904г. – Херсон, 1905. – с.69
8. Отчет Херсонской общественной библиотеки и двух ее отделений за 1912г. – Херсон, 1913. – с.51,65
9. Отчет Херсонской общественной библиотеки и двух ее отделений за 1913г. – Херсон, 1915. – с.7
10. Сак О. Загадки стародавнього сувою:[Текст]:[електронний ресурс]. - http://museum.lib.kherson.ua/zagadki-starodavnogo-suvoyu.htm?ps=20. - Загол. з екрану

11. Три века //http://www.rusbibliophile.ru. – Загол. з екрану
12. 400 лет русского книгопечатания, 1564-1964. Русское книгопечатание до 1917 года. – М., 1964. – с.378
13. Шомракова И.А. Всеобщая история книги /И.А.Шомракова, И.Е.Баренбаум. – СПб, 2005. – с.181-182
14. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т.22(11а). – СПб, 1894. – с.512-543
15. Ясинский Л.Г. Херсонская общественная библиотека (1872-1912): к сорокалетию ее существования. – Херсон, 1912.– с.18-19

Далі…

Коментарі

Ольга Иванова
18.12.2012 14:37

Спасибо, интересная информация. 
Admin

Ольга Алексеевна, спасибо большое!
 

О.Сак
Наталя
20.01.2012 17:23

Скажіть, а ці книги можна прийти почитати будь-кому з читачів бібліотеки  чи  до них  доступ обмежено? Я так розумію, книги зараз є у фонді ХОУНБ ім. О.Гончара?
Admin

Пані Наталю, доступ до колекційних видань, звичайно, обмежений. Та, якщо є необхідність працювати з ними з якоюсь науковою метою, то на підставі гарантійного листа від установи, або закладу, де ви навчаєтесь, або працюєте, вам буде надана така можливість.

Адміністрація сайту.
MIESCHKAS
25.08.2011 22:45

ЯК СКАТАТЬ. ЖЕЛАТЕЛЬНО В ОРИГИНАЛЕ
Admin

Уважаемый пользователь! Не совсем понятен вопрос. Можно точнее. 

Администрация сайта.

Напишіть свій коментар

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031