Українське книговидавництво 20-30-х років ХХ ст. Джерела:

1. Балика Д. Бібліотека в минулому : культурно-історичний нарис / Д. Балика ; за ред. Ю. Меженка. – Київ : Державне видавництво України, 1925. – 117 с.

2. Боровиковський / cтаття Д. Чукіна ; заг. ред. А. Березинського ; обкладинка худ. Г. Пустовійта. – Харків : Рух, 1931. – 20 с.: [17] арк. іл. (Українське малярство).

3. Вагнер Ю. Початковий курс природознавства. Ч. 2. / Ю. Вагнер. – [б. м.] : Державне видавництво України, 1923. – 75 с.

4. Васильченко С. Повна збірка творів. Т. 3: П'єси / С. Васильченко. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. – 316 с.

5. Васильченко С. Повна збірка творів. Т. 4 : Оповідання. Осетинські казки. Крилаті слова / С. Васильченко. – Харків : Державне видавництво України, 1929. – 245 с.

6. Винниченко В. Твори. Т. V. Оповідання / В. Винниченко; до друку зібрав Т. Черкаський. – Київ : Рух, 1927. – 238 с.

7. Винниченко В. Твори. Т. XV : Драматичні твори / В. Винниченко ; до друку зібрав Т. Черкаський. – Харків ; Київ : Рух, 1926. – 262 с.

8. Вишня О. До чого лицем слід повернутися / Остап Вишня. – Харків : Державне видавництво України, 1926. – 22 с.

9. Гаврилова Н. Третя мандрівка Пржевальського до центральної Азії / Н. Гаврилова. – [б.м.] : Державне видавництво України, 1929. – 146 с.

10. Гаморак Н. Світ Бактерій : значіння бактерій в економіці природи та в економіці людства / Н. Гаморак ; малюнки худ. С. Петрова. – Одеса : Державне видавництво України, 1927. – 100 с.

11. Географічний атлас України. Наочне приладдя для вжитку в установах Соцвиху [Карти] / Наук.-методол. Ком. Наркомосвіти У.С.Р.Р.; авт. Л. Кльований, ред. К. Воблий, ред. П. Тутковський, ред. О. Фомін, ред. Н. Піменова, ред. П. Василенко, ред. А. Е. Кримський. – М-би різні. – Київ : Держ. вид-во України, 1928. 1 атл. (15 к.), кольор.: текст (8 с.); 26х35 см.

12. Глібів Л. Байки / Л. Глібів ; вступ. ст. Ан. Лебедя. – Київ : Сяйво, 1927. – 166 с.

13. Голоскевич Г. Український правописний словничок з короткими правилами правопису: видання п'яте / Г. Голоскевич. – Київ : Державне видавництво України, 1924. – 226 с.

14. Грінченко Б. Нахмарило : комедія на 3 дії / Б. Грінченко. – Київ : Слово, 1922. – 64 с.

15. Грінченко Б. Нелюб / Б. Грінченко ; іл. П. Лапина. – Київ : Рух, 1927. – 21 с.

16. Грінченко Б. Словник української мови / упоряд. з дод. власного матеріялу Б. Д. Грінченко, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського ; зібрала ред. журн. "Киевская старина". – 3-тє вид., виправл. й доповн. – Київ : Горно, 1927 – Т. 1 : А - Г. – 1927. – XLIV, 428 с.

17. Грінченко Б. Словник української мови / упоряд. з дод. власного матеріялу Б. Д. Грінченко, за ред.: С. Єфремова, А. Ніковського ; зібрала ред. журн. "Киевская старина". – 3-тє вид., виправл. й доповн. – Київ : Горно, 1927 – Т. 2 : Д - Й. –  1927. –  XXIV, 437 с.

18. Грінченко Б. Словник української мови / упоряд. з дод. власного матеріялу Б. Д. Грінченко, за ред.: С. Єфремова, А. Ніковського ; зібрала ред. журн. "Киевская старина". - 3-тє вид., виправл. й доповн. – Київ : Горно, 1927 – Т. 3 : К - Н. –  1928. –  XX, 479 с.

19. Грінченко Б. Твори. Т. 4 : На розпутті / Б. Грінченко. – Київ : Книгоспілка, 1930. – 247 с.

20. Грінченко Б. Твори. Т. VІІІ : Драматичні твори / Б. Грінченко; ред. М. Грінченкової. – Київ : Рух, 1927. – 282 с.

21. Грінченко Б. Твори. Т. ІХ: Поезії, кн. 1. (1880-1892) / Б. Грінченко; ред. і прим. акад. С. Єфремова. – Київ : Рух, 1929. – 269 с.

22. Грушевський М. Історія української літератури. Т. IV : устна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ-ХVII / М. Грушевський. – Київ : Державне видавництво України, 1925. – 689 с.

23. Даргомижський А. Русалка : опера на 4 дії на сюжет О. С. Пушкіна / А. Даргомижський ; пер. Ол. Варавва – Харків : Рух, 1928. – 75 с.

24. Дмитрова Л. З історії всесвітнього театру : підручна книга. Вип. 1. / Л. Дмитрова ; за ред. й вступними увагами проф. О. Білецького. – Дніпропетровськ : Державне видавництво України, 1929. – 469 с.

25. Дяченко В. Охороняймо пташок! / В. Дяченко ; за ред. В. Авєріна. – Харків ; Одеса : Державне видавництво України, 1930. – 31 с.

26. Єфименко О. Історія українського народу: перше українське видання / пер. Б. Щерба ненка ; за ред., передм., приміт. й додатк. акад.. Д. Багалія. – Харків : Державне видавництво України, 1922. – 207 с.

27. За сто літ : матеріяли з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. Книга 6 / за ред. акад. М. Грушевського. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. – 330 с.

28. Ібсен Г. Вибрані твори. Т. 3 / Г. Ібсен ; пер. В. Гладка, К. Корякіна. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. – 301 с.

29. Історичний словник українського язика. Т. І: А-Ж, зошит 1 (А-В), [Г-Глубина] / під ред. Є. Тимченка. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. – 528 с.

30. Коварська Р., Шапіро С. Як дізналися з викопних останків про еволюцію тварин / Р. Коварська, С. Шапіро. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 79 с.

31. Козаченко А. Минуле книги на Україні : історичний нарис / А. Козаченко . – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. – 98 с.

32. Короленко В. Вибрані твори : для дітей / В. Короленко ; упоряд. акад. С. Єфремов, заг. ред. та передм. В. Арнаутова. – Київ : Державне видавництво України, 1929. – 270 с.

33. Короленко В. Твори. Т. ІІІ. / В. Короленко ; переклади під ред. акад. С. Єфремова. – Київ : Державне видавництво України, 1923. – 378 с.

34. Котляревський І. Твори Івана Котляревського / І. Котляревський ; за ред., з переднім сл. і прим. акад. С. Єфремова. – Київ : Державне видавництво України, 1928. – 366 с.

35. Коцюбинський М. Вибрані твори. Кн. ІІ. / М. Коцюбинський ; за ред. Ан. Лебедя. – Київ : Час, 1926. – 199 с.

36. Коцюбинський М. Вибрані твори : fata morgana та інші / М. Коцюбинський. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 224 с.

37. Коцюбинський М. Твори М. Коцюбинського. Т. 1 / М. Коцюбинський. – [б. м.] : Державне видавництво України, 1928. – 230 с.

38. Коцюбинський М. Твори М. Коцюбинського. Т. 3. / М. Коцюбинський. – [б.м.] : Державне видавництво України, 1928. – 256 с.

39. Кривусева Р. Морські тварини / Р. Кривусева. – Харків : Державне видавництво України, 1928. – 62 с.

40. Лопе де Вега Овеча криниця (Фуенте-Овехуна) : драма на 3 дії / Лопе де Вега ; пристосована до сучасної сцени Костем Кошевським. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1924. – 77 с.

41. Маслова О. Рукописна книга / О. Маслова ; за ред. Ю. Меженка. – Київ : Державне видавництво України, 1925. – 115 с.

42. Мевсон Д. Життя і смерть на Південнім полюсі / Д. Мейсон ; пер. Н. Гаврилової ; за ред. О. Соболева. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 202 с.

43. Міцкевич А. Пан Тадеуш / А. Міцкевич ; пер. М. Рильський ; вступ. ст. М. Рильський – Київ : Слово, 1927. – 325 с.

44. Мурашко / стаття К. Сліпка-Москальцева ; заг. ред. А. Березинського ; обкладинка худ. А. Петрицького. – Харків : Рух. – 55 с.: портр., [16] арк. іл. – (Українське малярство).

45. Нечуй-Левицький І. Вибрані твори / І. Нечуй-Левицький. – Харків : Державне видавництво України, 1928. – 212 с.

46. Нечуй-Левицький І. Вибрані твори. Кн. 2 / І. Нечуй-Левицький. – Київ : Час, 1927. – 162 с.

47. Нікольський А. Цікава зоологія / А. Нікольський ; пер. Т. Погоріла. – Одеса : Державне видавництво України, 1929. – 136 с.

48. Новаківський / стаття В. Хмурого ; заг. ред. А. Березинського ; обкладинка худ. В. Кричевського. – Харків : Рух, 1931. – 37 с.: портр., [24] арк. іл. – (Українське малярство).

49. Пчілка О. Оповідання: з автобіографією / Олена Пчілка ; до друку  виготував Т. Черкаський. – Харків : Рух, 1930. – 287 с.

50. Покровський О. Стародавні подорожі / О. Покровський. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1925. – 24 с.

51. Римський-Корсаков М. Практичний підручник гармонії / М. Римський-Корсаков ; пер. Ф. Соболя. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 124 с.

52. Розенблюм А. Ілля Мечников / А. Розенблюм. – Полтава : Державне видавництво України, 1929. – 99 с.

53. Російсько-український словник. Т. 2., вип. 1 : З – К / ред.: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, М. Калинович, А. Ніковський, В. Ярошенко ; гол. ред. акад. С Єфремов – Київ : Державне видавництво України, 1929. – 392 с.

54. Російсько-український словник. Т. 3., вип. 1 : О–Поле / ред.: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський ; гол. ред. акад. С. Єфремов – Київ : Державне видавництво України, 1927. – 336 с.

55. Російсько-український словник. Т. 3., вип. 2 : Поле–Пячение / ред.: В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський ; гол. ред. акад. С. Єфремов – Київ : Державне видавництво України, 1928. – 654 с.

56. Россіні Дж. Севільський цирульник : мелодраматична опера на 3 дії / Дж. Россіні ; пер. О. Варавва. – Харків : Рух, 1928. – 75 с.

57. Рубакін Н. Пливучи кригами по крижаному океану / Н. Рубакін ; пер. М. Романенко. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 74 с.

58. Савченко Л. Практичний Українсько-російський словник / Л. Савченко. – Київ : Час, [1923]. – 268 с.

59. Садовський М. Мої театральні згадки : 1881-1917 / М. Садовський. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. – 121 с.

60. Самійленко В. Вибрані твори / В. Самійленко ; з переднім сл., прим. і за ред. Ол. Дорошкевича. – Київ : Книгоспілка, 1926. – 256 с.

61. Тимченко Є. Курс історії українського язика. Ч. 1: Вступ і фонетика / Є. Тимченко ; переднє слово В. Глухенка. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. – 212 с.

62. Тімірязєв К. Рослина й сонячна енергія / К. Тімірязєв. – Одеса : Державне видавництво України, 192[?]. – 66 с.

63. Українка Л. Лісова пісня : драма-феєрія : в 3-х діях / Леся Українка ; вступ. ст. Б. Якутського ; дереворити О. Сахновської. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1930. – 118 с.

64. Українка Л. Лісова пісня : драма-феєрія в 3 діях / Леся Українка. – Київ : Книгоспілка, [б.р.]. – 78 с.

65. Українські народні думи : том перший корпусу / тексти №№ 1-13 і вступ К. Грушевської. – Київ : Державне видавництво України, 1927. – 175 с.

66. Федькович О. Вибрані твори / О. Федькович ; ред., вступ. стаття й прим. Р. Заклинського. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 234 с.

67. Франко І. Твори. Т. 3: Оповідання, кн. 3 / І. Франко ; до друку виготував Ів. Лизанівський ; за заг. ред. С. Пилипенка. – Харків : Рух, 1925. – 271 с.

68. Франко І. Твори / І. Франко ; до друку виготував Ів. Лизанівський ; за заг. ред. С. Пилипенка. – [б. м.] : Книгоспілка, [б. р.]. – 419 с.

69. Франко І. Учитель / І. Франко. – [б. м.] : Рух, 1924. – 72 с.

70. Цеханович В. Будівельна механіка сталевого й дерев'яного корабля / В. Цеханович. – Одеса : Державне видавництво України, 1928. – 220 с.

71. Шіллер Ф. Балади / Ф. Шіллер ; пер., вступ. ст. і прим. Д. Загула. – [б.м.] : Державне видавництво України, 1927. – 130 с.

72. Шпаков А. Книга і час / А. Шпаков. – Київ : Дніпро, 1977. – 126 с.

73. Nomina anatomica Ucrainaca. Анатомічні назви, прийняті в Базелі на ХІ зборах анатомічного товариства, перекладені на українську мову. – Харків : Державне видавництво України, [1924]. – 81 с.

Календар подій

     12
34 5 6789
1011 12 13141516
171819 20 212223
24 25 2627282930
31