Сюжетні екслібриси 2

ЕКСЛІБРИСИ УКРАЇНСЬКИХ І МІСЦЕВИХ КОЛЕКЦІОНЕРІВ

 

«Ex Libris Teo Silberstein». Автор і володар Ф. З. Зільберштейн (18993/1894-1927), лікар військового шпиталю в Миколаєві. Цинкографія. 11,5 Х 9. 1917.

З фонду відділу рідкісних і цінних видань.

У кн.: Сто четыре рисунка к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» [Изоматериал] / рис. А. Агин; грав. Бернадский. – 4-е изд. – Москва: Изд. книгопродавца В. И. Губинского, 1893. – [4] с., 104 л.

 


 

«BASTE! EX – LIBRIS В. П. ПЕЩАНСКОГО». Автор і володар В. П. Пещанський (1873-1926), військовий інженер-архітектор з Миколаєва. Малюнок. 6,5 Х 5,5. 1921.

З фонду відділу зберігання та реставрації фондів.

У кн.: Флетчер, Банистер. История архитектуры, составленная по сравнительному методу / проф. Банистер Флетчер и Банистер Ф. Флетчер; с 5 англ. изд. пер., с разреш. авт., Р. Бекер. – 2-е изд., пересмотр. – Санкт-Петербург: Изд. переводчика, 1913-1914. – . – Вып. 3 : Архитектура Возрождения в Западной Европе и архитектурные стили Востока : с 47 табл. рис. в тексте и 67 табл. на отд. л. – 1914. – (12), 461-716, XVII с.


 

Екслібрис «Я. Б.» [Якова Бердичевського], мистецтвознавця, колекціонера, відомого екслібрисиста. Ксилографія. Автор А. І. Калашников (Москва). 3,5 Х 2,5. ХХ ст.

З фонду відділу рідкісних і цінних видань.

У кн.: Бердичевский, Яков Исаакович. Книжные знаки В. Н. Масютина и Н. В. Пузыревского / Я. И. Бердичевский; Center der russichen Kuitur WELT-MIR e. V. в Берлине. – Берлин: CRK WELT-MIR e. V., 2003. – 134 с.: ил. – (Книжные знаки мастеров графики ; вып. 1). – Послесл. на нем.


 

Екслібрис «Я. Б.» [Якова Бердичевського], мистецтвознавця, колекціонера, відомого екслібрисиста. Ксилографія. Автор А. І. Калашников (Москва). 3,5 Х 2,5. ХХ ст.

З фонду відділу рідкісних і цінних видань.

У кн.: Бабенчиков, Михаил Васильевич. Ал. Блок и Россия / М. Бабенчиков. – Москва; Петроград: Госиздат, 1923. – 92 с.

 

 


 

«EX LIBRIS Я. Бердичевского», мистецтвознавця, колекціонера, відомого екслібрисиста. Ксилографія. 9 Х 6,5. ХХ ст. Автора не визначено.

З фонду відділу рідкісних і цінних видань.

У кн.: Блок, Александр Александрович. Стихи о Прекрасной Даме [Текст] / А. А. Блок; клише рис. обложки П. А. Метцгера. – Москва: Книгоизд-во «Гриф», 1905 (Т-во «Печатня С. П. Яковлева»). – 139 с.


 

«Ex Libris Левита В.», книголюба з Ізраілю. Офорт. Автор – херсонський художник-графік Ф. І.  Кідер. 12,5 Х 6. 1986.

З фонду відділу рідкісних і цінних видань.

У кн.: Коган, Петр Семенович. Очерки по истории западноевропейских литератур [Текст] / П. Коган. – Москва: издание С. Скирмунта, [1908] - [1910]. –. – Т. 1. - Изд. 3-е. – Москва: Типо-литогр. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, [1908]. – XI, 410 с.

 


 

«EX - LIBRIS ІГОРЯ СУХОВЕРСЬКОГО». Ксилографія. 6 Х 4,6. Друга половина ХХ ст.

З бібліотечної колекції української діаспори.

У кн.: Фолкльорний збірник Матвія Номиса : до 120-річчя першого вид., 1864-1984: статті / Вид. фонд Владики Мстислава, Митрополита Укр. Автокеф. Православ. Церкви в діяспорі. – Саут-Бенд (Нью-Джерси, США): Оселя св. ап. Андрія Первозванного, 1985. – 59 с.

 


 

«EX LIBRIS Ліди ПАЛІЙ». Ксилографія. 5,5 Х 4. Друга половина ХХ ст.

З фонду відділу рідкісних і цінних видань.

У кн.: Мезенєва (Лишега), Наталка Вікторівна. За обрієм осені: поезії / Н. В. Мезенєва (Лишега). – Київ: Укр. письменник: Вир, 1993. - 64 с.

 

 


 

«EХ LIBRIS МАРІЇ А. КЕЙВАН». Малюнок. Автор – «І. К». 6,5 Х 5. 1963.

З бібліотечної колекції української діаспори.

У кн.: Дончук, Зосим Іванович. Утрачений ранок: роман / Зосим Дончук. – Філадельфія: Власна хата, 1969. – 520 с.

 

 


 

Екслібрис «Из книг Л. Ширяева. Наука побеждать Херсон НК». Автор Кофанов Микола Ілліч (1943-1998), радянсько-російський художник, ілюстратор, екслібрисист. Ксилографія. 7 Х 5. 1970- ті рр. ХХ ст.

З фонду відділу рідкісних і цінних видань. Подарунок родини херсонського книголюба та колекціонера Л. Ширяєва.

У кн.: Смерть Павла Первого: Сборник / Проф. Шимана и проф. Брикнера; пер. с нем. –  3-е изд. – Москва: Моск. кн-во т-во «Образование», 1901. – 153 c.

 


 

«EX LIBRIS Л. Ширяева». Автор М. Таможніков, шкільний вчитель з Краснодарського краю. Ксилографія. 10 Х 8,5. 1982.

З фонду відділу рідкісних і цінних видань. Подарунок родини херсонського книголюба та колекціонера Л. Ширяєва.

У кн.: Дмитриев-Мамонов А. И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири : ист. очерк по офиц. док. : с 29 фототипограв. / А. И. Дмитриев- Мамонов. – Санкт-Петербург: изд. И. Балашова, 1907. – 256 с.

 


 

«Из книг В. БЫСТРОВА». Автор Карлов Георгій Миколайович (1905-1991), художнік-анімаліст, ілюстратор книжок. Заслужений діяч мистецтв Росії. Цинкографія. 6,5 Х 6,5. 1962.

З фонду відділу рідкісних і цінних видань. Подарунок голови Херсонського товариства шанувальників книги «Кобзар» Ірини Замараєвої.

У кн.: Книжный знак. Выставка в залах ВОКГ: каталог / Упр. культуры Вологод. облисполкома, Вологод. картин. Галерея; сост., ред. С. Ивенский, вступ. ст. П. Е. Корнилов. – Вологда: [б. и.], 1962. – 35 с., [8] л. ил.

 


 

«Из книг В. БЫСТРОВА». Автор Нікіфоров Микола Олексійович (1914-2003), журналіст, колекціонер, організатор приватного музею в Тамбові. Цинкографія, кольор. 6,6 Х 5,8. 1962.

З колекції екслібрисів відділу рідкісних і цінних видань. Представлений окремо від видання.

Подарунок голови Херсонського міського клубу друзів книги «Кобзар» Ірини Замараєвої.

 


 

«EX LIBRIS В. А. БЫСТРОВА». Автор Юпатов Олексій Іларіонович (1911-1975), художник-графік, майстер екслібрису. Основний художній прийом – пуантилізм. Ним створено більш ніж 550 книжкових знаків. Цинкографія. 12 Х 7,5. 1962.

З колекції екслібрисів відділу рідкісних і цінних видань. Представлений окремо від видання. Подарунок власника знаку Володимира Андрійовича Бистрова (1930-2011, по батькові Мелик-Шахназарова Володимира Андронниковича), краєзнавця, колекціонера, бібліофіла, одного із організаторів Херсонського міського клубу друзів книги «Кобзар». Ним зібрана одна із найбільших колекцій екслібрисів в Україні.

 


 

«ИЗ КНИГ С. А. ЩЕРБАКОВА». Автор Юпатов Олексій Іларіонович (1911-1975), художник-графік, майстер екслібрису. Основний художній прийом – пуантилізм. Ним створено більш ніж 550 книжкових знаків. Цинкографія. 15 Х 11. 1963.

З колекції екслібрисів відділу рідкісних і цінних видань. Представлений окремо від видання. Подарунок Херсонського міського клубу друзів книги «Кобзар». Володарь знаку Щербаков Сергій Олексійович (1904-1978) – краєзнавець, колишній музейний працівник Херсонського краєзнавчого музею, бібліофіл, колекціонер екслібрисів.

 


 

«Ex libris ВЕРА Г. ПИСАНСКАЯ. ZAGREB». Автора знаку не встановлено. Цинкографія. 5,5 Х 4. Друга половина ХХ ст.

З колекції екслібрисів відділу рідкісних і цінних видань. Представлений окремо від видання. Подарунок Писанської Віри Григорівни (1919-2007), колекціонера, організатора та власниці приватного Музею космонавтики у Херсоні. Частина колекції експонувалась на ВДНГ СРСР у 1987 році.

 


 

«Из книг Писанской В. Г. 1957-1987». Автора знаку не встановлено. Цинкографія. 7 Х 10. Друга половина ХХ ст.

З колекції екслібрисів відділу рідкісних і цінних видань. Представлений окремо від видання. Подарунок Писанської Віри Григорівни (1919-2007), колекціонера, організатора та власниці приватного Музею космонавтики у Херсоні. Частина колекції експонувалась на ВДНГ СРСР у 1987 році.

 

Календар подій

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031