Главная Книговедческая мозаика «Початкова граматика української мови» Елены Курило в ценном фонде Гончаровки

«Початкова граматика української мови» Елены Курило в ценном фонде Гончаровки

25.01.2022 14:40

Выдающийся украинский языковед, творец научной терминологии, автор ценных грамматик украинского языка Курило Елена Борисовна (1890-1946) в первые годы существования Украинского государства активно участвовала в украинизации отечественной школы.

На сегодняшний день сохранилось мало биографических сведений об Елене Курило. Ее девичья фамилия до сих пор неизвестна. Училась на историко-филологическом факультете Львовского университета, окончила в 1913 году женские курсы при Варшавском университете, получив звание учителя по педагогике, истории педагогики и методике преподавания русского языка.

Лингвистические взгляды Елены Курило формировались под мощным влиянием ее преподавателя, известного украинского ученого Евгения Тимченко. В 1917 году Елена Курило вместе со своим мужем Дмитрием Курило, военным старшиной, проживала в Киеве. В столице она преподавала методику украинского языка на курсах для военных старшин, учителей железнодорожных школ и на педагогических курсах Высшего института народного образования имени Драгоманова. Именно в это время Елена Курило подготовила самый популярный в то время учебник «Початкова граматика української мови» (в двух частях), который многократно переиздавался вплоть до 1926 года. Ученик Елены Курило, выдающийся украинско-американский языковед и литературовед Юрий Шевелев вспоминает: «Це не була наукова праця, це був практичний підручник для дітей, він не давав наукової системи й не претендував на сувору науковість методи, але він будив до своєї країни й мови й защеплював норми цієї мови» [3]. По этой грамматике обучались миллионы украинских школьников.

В редком фонде Гончаровки хранится экземпляр этого учебника Елены Курило. Первая часть «Початкової граматики української мови» имеет следующие составляющие: вступление «Від автора» 58 параграфов, структурированных по принципу: примеры, правило и задачи, заключительное слово «Що є в книзі».

Во вступлении Елена Курило благодарит профессора Киевского университета Евгения Тимченко за помощь при составлении практического пособия и отмечает то, что она хочет «дати українським дітям початкових шкіл ті основні граматичні поняття, які не перечать вимаганням початкової науковості і цілком доступні розумінню дітей початкових шкіл» [2].

В грамматике для анализа Елена Курило представляет отрывки произведений известных украинских писателей ХIХ– нач. ХХ ст.: Тараса Шевченка («Над Дніпровою сагою…», «Село», «На Великдень, на соломі…»), Лесі Українки («Вишеньки»), Пантелеймона Куліша («Бабуся»), Михайла Коцюбинського («Наша хатка»), Леоніда Глібова («Хто хвастає?», «Миша і пацюк», «Веснянка»), Олександра Кониського («Микола»), Сидора Воробкевича («Веснянка», «Рідна мова»), Юрія-Осипа Федьковича («Ластівочко, щебетушко…»), Сильвестра Яричевського («Свище буря, грім рокоче…»), Володимира Самійленка («Весняні пісні»), Якова Щоголіва  («Хата»), Бориса Грінченка («Вечір», з читанки «Рідне слово», «Ластівка», «Подивись!»).

В учебнике уделено большое внимание ценному культурному достоянию украинского народа – фольклору. Чтобы школьники знали и ценили духовное наследие наших предков, Елена Курило предлагает выполнять упражнения, используя народные загадки: «Маленьке гостреньке, а всім потрібненьке», «Іде в горшок чорний, а з горшка червоний», «Чорна корова всіх людей поборола, а сивий віл всіх людей підвів», «Біла латка, чорна латка по дереву скаче», «Кругленьким, маленьким до неба докину», «Мамина дочка, а мені не сестра. Хто це?», «Хто старший: ячмінь чи овес?», «Хто вранці ходить на чотирьох ногах, удень на двох, а ввечері на трьох?», «Два брати через гору живуть і ніколи один до одного в гості не ходять», «Біжать чотири брати: двоє не втече, двоє не дожене», «Іде лісом – не шелестить, іде водою – не плюскотить», «Біжить свинка, вирізана спинка, озирнеться назад, як і сліду не знать»», «Толока не міряна, череда не лічена, пастух не найманий», «Сини підперезані, а батько без пояса», «Хто я без ніг, а біжу прудко, не сплю ні вдень ні вночі, хоч ніколи не стаю з ліжка», «Двічі родиться, а раз умирає», «Взимку людям служить, а влітку зуби сушить», «Без рук, без ніг на тин лізе», «Між двома дубами зав’язло теля зубами», «Ані тіла, ані духа, має писок, шкіру й вуха», «Як летить, то виє, як сяде, то риє» та ін. [2].

Автор также советует ученикам выполнять задания, используя украинские пословицы и поговорки: «Згаяного часу й конем не доженеш», «Так треба, як п’ятого колеса до воза», «Де два б’ються, там третій користується», «Кожна пташка свою пісню співає, кожна пташка своє гніздечко має», «Блисне сонечко й в наше віконечко», «Аби мені місяць світив, а зорі як хотять», «Хто хоче щастя зазнати, той повинен свій край шанувати», «Україно, рідна мати, за тебе ми повинні й життя покладати», «Всюди гаразд, а вдома найліпше», «Від серця до Бога напростець дорога», «Добро довго пам’ятають, а зло ще довше», «Не журись удосвіта вставши – більше діла зробиш», «Змилившись раз, стережися змилити вдруге», «Нарікаючи на біду, не позбудешся її», «Краще згода, ніж сварка», «Сова хоч би літала по-під небеса, то соколом ніколи не буде», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Коваль клепле, поки тепле», «Поки ягнята скачуть, поки матір бачуть», «Сніг сипле, мов з рукава», «Де верба, там і вода, а де вода, там і верба», «Хоч сорочка одна та біленька що-дня», «Дознавайте світа, поки служать літа», «Вовка в плуг, а він у луг», «Утікав від вовка, а натрапив на медведя», «Котикові смішки, а мишці слізки» [2].

Елена Курило не обходит вниманием и народной песни, как самой дорогой реликвии, которая передается от поколения к поколению и сопровождает украинцев от колыбели к могиле. В грамматике для анализа исследовательница использует тексты двух песен: «Вийшли в поле косарі» та «Два ведмеді, два ведмеді…». 

Но самым популярным жанром фольклора, который развивает безграничный мир человеческого воображения, пленит сердца детей и взрослых, является украинская народная сказка. Поэтому автор советует выполнять одно из упражнений по тексту украинской народной сказки «Лисиця та журавель».

Известный украинский ученый Агатангел Крымский назвал «Початкову граматику української мови» Елены Курило лучшей, поставив ее в один ряд с грамматикой выдающегося отечественного языковеда Олексы Синявского.

Известно, что с 1921 по 1931 гг. Елена Курило проживала в Киеве. Сначала занималась преподавательской работой в Институте народного образования, позже ее деятельность была связана с плодотворным научным трудом в Академии Наук. Занимала должности заместителя директора и председателя отдела современного (живого) украинского языка (1930–1931гг.). В этот период (1930 г.) вышла первая часть «Збірника Секції граматики української мови». Эта книга также имеется в фонде нашей библиотеки. Редактором этого сборника, выпущенного Всеукраинской Академией Наук, была Елена Курило. Среди работ других отечественных ученых сборник содержит две монографии заведующей отделом живого языка Елены Курило: «Про українські безпідметові конструкції з присудковими дієприслівниками на –но, –то» та «До поняття «фонема».

В феврале 1933 г. Елена Курило была обвинена в принадлежности к «контрреволюционной националистической организации» и арестована, но в течении полутора месяцев освобождена. Спасаясь от репрессий, которые ширились по Украине, она была вынуждена переехать в Москву, где преподавала в Областном педагогическом университете. Однако в октябре 1938 г. была вторично арестована и осуждена на восемь лет с отбыванием в концлагерях. Заключение провела в Карагандинском лагере (Казахстан). Была уволена 5 октября 1946 г. Ее дальнейшая судьба до сих пор остается неизвестной. Реабилитирована посмертно в 1989 г.

Елена Курило прожила 56 лет, активная научная деятельность из которых составляет всего 13 (1918–1931гг.). Талантливая исследовательница, она могла еще многое сделать на ниве украинской науки. Но не суждено. Ее языковедческие труды навсегда вошли в золотой фонд украинской лингвистики.

Дина Бондаренко

Источники:
1. Збірник Секції граматики української мови / Наук.-дослiд. ін-т мовознавства при Всеукр. Академії наук; ред. О. Курило. – Кн. 1. – У Києві : З друк. ВУАН, 1930. – С. 1–39, 217–234.
2. Курило Олена. Початкова граматика української мови / Олена Курило. – Київ: Криниця, 1917. – Ч. 1. – 46 с.
3. Шевельов Юрій. Портрети українських мовознавців / Юрій Шевельов ; ред. Ю. Г. Попсуєнко, упоряд., вступ. сл. Л.Т.Масенко ; Укр. Вiльна Акад. Наук у США, Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». – Київ : КМА, 2002. – 128 [63] с.

Календарь событий

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930